Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Fakultātes vadība un studiju iespējas BIF (.pdf)

Institūti:
Patstāvīgās struktūrvienības:

 

Nodarbību grafiki Studiju priekšmetu katalogs
Studiju programmu katalogs
Studiju grafiks  

 RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes stratēģijas projekts, 2014. – 2020. gads(.pdf)

Studiju programma "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija"(.pdf)
Master's in "Energi-Efficient Infrastructure for Smart Cities" in Master's program of Institute of Head, Gas and Water Technology of Riga Technical University(.pdf)

 


PAZIŅOJUMI:
Par studijām 12.09.2016. 09:36:05
Līdz 20.09.2016.g. var pieteikties uz studiju programmu RBCB0-3 ar budžeta finansējumu.
Jaunumi 09.12.2015. 13:41:09
Saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Senāta 2015. gada 26. oktobra lēmumu „Par RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvzinātnes centra reorganizāciju un tā nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā” Būvzinātnes centrā ietilpst šādas RTU struktūrvienības:
• Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
• Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
• Telpiskās un reģionālās attīstības plānošanas zinātniskā laboratorija

Par mums
Būvzinātnes centrs ir dibināts 2005. gadā Būvniecības inženierzinātņu fakultātes paspārnē, lai veicinātu starpdisciplināru sadarbību starp būvzinātnes un citām zinātnes nozarēm. Centrā darbojas dažādu būvzinātnes nozaru pētnieki, tādā veidā sekmējot daudzpusīgu pieeju būvzinātnes jautājumu risināšanā.
Būvzinātnes centrā ietilpst 3 zinātniskās laboratorijas:
• Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
• Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
• Telpiskās un reģionālās attīstības plānošanas zinātniskā laboratorija

Mērķi un uzdevumi
Būvzinātnes centrs ir izvirzījis šādus mērķus:
• koordinēt un veikt zinātniski pētniecisko darbu būvzinātnes nozarē;
• attīstīt savstarpēji integrētu vides, mehānikas, materiālu zinātnes, lietišķās fizikas un ķīmijas, kā arī inženierzinātņu metožu pielietošanu inženierbūvju un sistēmu problēmu formulēšanā un risināšanā;
• sekmēt studentu un doktorantu pētniecisko darbu izstrādi;
• sekmēt nozares pētniecībā iesaistīto cilvēkresursu attīstību;
• sadarboties ar citām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem pētniecisko darbu īstenošanā;
• attīstīt sadarbību fundamentālo un lietišķo starpnozaru pētījumu jomā ar universitātēm, profesionālajām asociācijām, izglītības, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, komercreģistra iestādēm;
• sniegt konsultācijas uzņēmumiem;
• piesaistīt finansējumu starptautisko un reģionālo pētījumu projektu realizācijai.


Būvzinātnes centra Padome

Sandris Ručevskis - Būvzinātnes centra direktors
Tālis Juhna - Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītājs
Viktors Mironovs - Pulvermateriālu zinātniskās laboratorijas vadītājs
Jānis Zvirgzds - Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu zinātniskās laboratorijas vadītājs


Personāls

Būvzinātnes centra direktors
Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis
E-pasts: sandris.rucevskis@rtu.lv
Tālrunis: 29282562

Ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītājs
Profesors, Dr.sc.ing. Tālis Juhna
E-pasts: talis.juhna@rtu.lv
Tālrunis: 67089400

Pulvermateriālu zinātniskās laboratorijas vadītājs
Profesors, Dr.habil.sc.ing. Viktors Mironovs
E-pasts: viktors.mironovs@gmail.com
Tālrunis: 29146944

Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu zinātniskās laboratorijas vadītājs
Asoc. Profesors, Dr.sc.ing. Jānis Zvirgzds
E-pasts: janis.zvirgzds@rtu.lv
Tālrunis: 29259135


Vadošie pētnieki:

Dr.sc.ing. Jānis Rubulis
E-pasts: janis.rubulis@rtu.lv

Dr.sc.ing. Kristīna Tihomirova
E-pasts: kristina.tihomirova@rtu.lv

Dr.sc.ing. Linda Mežule
E-pasts: linda.mezule@rtu.lv


Pētnieki:

Dr.sc.ing. Kamila Gruškeviča
E-pasts: kamila.gruskevica@rtu.lv


Zinātniskie asistenti:

Jānis Neilands
E-pasts: janis.neilands@rtu.lv


Pētniecisko projektu administratore
Anda Bērziņa
E-pasts: anda.berzina@rtu.lv


Kontakti

Būvzinātnes centra direktors
Dr.sc.ing. Sandris Ručevskis
E-pasts: sandris.rucevskis@rtu.lv
Tālrunis: 29282562

Pētniecisko projektu administratore
Anda Bērziņa
E-pasts: anda.berzina@rtu.lvInformāciju sadaļās: Pētniecība; Gada pārskati; lūgums izdzēst. Sakoposim jaunāko informāciju un nosūtīsim šo sadaļu papildināšanai


RTU BIF īsteno sadarbības projektus ar uzņēmumiem:


Šī lapa ir oficiālā Būvniecības fakultātes mājas lapa, atbilstoši 2004. gada 3. februāra Nolikumam "par RTU un universitātes struktūrvienību mājas lapām".
Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 01.09.2016. 14:17:23
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0383 sekundes.