Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Būvniecības un rekonstrukcijas institūts
Par institūtu

BRI direktors: Profesors, Dr. sc. ing. Leonīds Pakrastiņš


Institūta studiju programmas ir orientētas plaša profila būvinženieru (ar akadēmisko un profesionālo

inženiertehnisko izglītību) sagatavošanai.

Studijas maģistratūrā galvenokārt ir orientētas institūtā veicamo zinātnisko un praktisko pētījumu virzienos.

Institūtā ir iespējas izstrādāt un aizstāvēt zinātniskus darbus inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Institūtā notiek arī ārzemju studentu apmācība.

 

Institūta studiju programmas studentiem nodrošinā:

- iegūt zināšanas, kuras mūsdienu apstākļos nepieciešamas jaunu būvju kvalitatīvai

celtniecībai un esošo racionālai rekonstrukcijai;

- saņemt bakalaura, maģistra un būvinženiera diplomus būvniecībā un rekonstrukcijā.
   


Āzenes iela 16/20, 318.telpa, Rīga, Latvija, LV-1048, Telefons: 667089145, fakss: 67089195, e-mail: bri@bf.rtu.lv.

Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 08.04.2013. 12:04:32
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0508 sekundes.