Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte Neklātienes un vakara studiju departaments
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Domes sēdes sastāvs
asoc.prof. D.Bajāre.
stud. J.Barkāns.
prof. F.Bulavs.
prof. A.Čate.
stud. G.Dardets.
stud. D.Dimante.
prof. M.Dobelis.
prof. E.Dzelzītis.
prof. B.Gjunsburgs.
asoc.prof. J.Grabis.
prof. T.Juhna.
prof. A.Korjakins.
prof. A.Krasņikovs.
prof. A.Krēsliņš.
doc. I.Mieriņš.
prof. V.Mironovs.
prof. J.Noviks.
prof. A.Paeglītis.
stud. M.Peiseniece.
sk.c.pr. V.Putnaērglis.
prof. I.Radiņš.
prof. K.Rocēns.
stud. M.Safonova.
prof. J.Smirnovs.
stud. D.Šarovs.
prof. J.Štrauhmanis.
asoc.prof. L.Pakrastiņš.
Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 26.01.2010. 16:53:51
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0405 sekundes.