Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Būvniecības koledžprogrammu nodaļa
Paziņojumi
PAZIŅOJUMS:
Par praksēm 27.06.2013. 11:46:44
Lai sagatavotu prakšu līgumus studentiem jāiesniedz šāda informācija:

1. Prakses vietas nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.
2. Personas, kura parakstīs līgumu vārds uzvārds, ieņemamais amats (paraksta tiesību pilnvarojums - statūti, pilnvara..)
3. Prakses vadītāja uzņēmumā vārds uzvārds, ieņemamais amats
4. PRAKSES LAIKS no ..... līdz ......

PRAKSES ILGUMS NEDĒĻĀS:
RBCT0
pēc I kursa 4 nedēļas
pēc II kursa 8 nedēļas
pēc III kursa 5 nedēļas
pēc IV kursa 6 nedēļas

RBKB0
pēc I kursa 10 nedēļas
pēc II kursa 10 nedēļas

Informāciju var iesniegt 337. telpā vai sūtīt uz e-pastu ilzer@bf.rtu.lv (obligāti jānorāda vārds, uzvārds, programmas šifrs)
Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 23.05.2005. 19:00:30
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0329 sekundes.