Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Būvniecības koledžprogrammu nodaļa
Studiju plāni un programmas
Studiju programmas
Studiju plāns - dokuments , kurā nosaka , kādi būs kādi studiju priekšmeti semestros, pārbaudes veidi, kredītpunkti, mācību priekšmeta šifrs (struktūrvienība, kura realizē priekšmeta izpildi saņem finansējumu) konkrētajā studiju programmā.
Studiju programma - licencēts (LR IZM) un pašnovērtēts dokuments par iegūstamo grādu, studiju apjomu konkrētajā specialitātē, un studiju programmas ērtībai tiek šifrētas (burti un cipari), piem.: BBB0 Pēc studiju programmas nokārtošanas, students saņem diplomu.
Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 13.03.2010. 12:18:41
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0448 sekundes.