Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Zinātne
Galvenie pētījumu virzieni
 • Kompozītu materiālu un konstrukcijas parametru identifikācijas metožu izstrāde
           Vadītājs Andris Čate, MKI
 • Plātņu un čaulu datoraprēķina metožu un programmatūras izstrāde
           Vadītājs Rolands Rikards, MKI
 • Svārstību dzišanas modelēšana daudzslāņu konstrukcijās
           Vadītājs Rolands Rikards, MKI
 • Kompozītu materiālu plīsuma parametru noteikšanas metožu izstrāde
           Vadītājs Andris Čate, MKI
 • Dzeramā ūdens sagatavošana, apgāde un drošums,
           Vadītājs Tālis Juhna, SGŪT
 • Upju hidraulika,
           Vadītājs Boriss Gjunsburgs, SGŪT
 • Inženierobjektu datorizētā ģeometriskā modelēšana
           Vadītājs Modris Dobelis, TĢI
 • Sejas kaulaudu biomehānika ilglaicīgā slogojumā
           Vadītājs Modris Dobelis, TĢI
 • Telpisku objektu modelēšana biomehānikā
           Vadītājs Modris Dobelis, TĢI
Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 17.04.2004. 15:03:05
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.042 sekundes.