Rīgas Tehniskā universitāte

Struktūrvienības Ķīpsalas ielā 6, A/B, Rīgā
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
LV     
 |  Aktualitātes  |  Zinātne  |  Publikācijas  |  Saites  |  Pašnovērtējumi  |  Likumi  |  Kontaktinformācija  |  Galerija  |  E-pasts  | 
Meklēt šajā lapā:

Google
Sporta klubs
Sports RPI-RTU (1958-2002)
1958. gada 1. septembrī jaunās augstskolas Rīgas Politehniskā institūta mācību spēki, darbinieki un studenti pulcējās Ķīmijas fakultātes zālē svinīgajā aktā. Studentu skaits toreiz sniedzās nedaudz pāri tūkstotim. Svinīgajā aktā piedalījās arī astoņi Fiziskās audzināšanas katedras pasniedzēji bijušie Rīgas Pedagoģiskā institūta mācību spēki.

Kā veiksies darbi? Kādas perspektīvas? Šie jautājumi interesēja visus. Studentu kontingents nepazīstams, maz pasniedzēju, nekādu sporta bāžu un tomēr jau pašā sākumā fiziskās audzināšanas katedra izvirzīja uzdevumu, lai sporta jomā RPI citu augstskolu starpā būtu labākā. Par pirmo fiziskās audzināšanas katedras vadītāju ievēlēja Veru Molčanovu. Nedaudz vēlāk tika dibināts arī Sporta klubs un tā pirmais vadītājs bija Jānis Užāns. Fiziskās audzināšanas katedrai un Sporta klubam vajadzēja nodrošināt pilnvērtīgu studentu fiziskās audzināšanas darbu, turpināt fakultātēs jau esošās sporta tradīcijas, atbalstīt sporta masu darbu, kā arī celt studentu sportistu sasniegumu līmeni.

Pateicoties RPI administrācijai un sporta entuziastiem volejbolistiem A.Šakalīnei, A.Līdumam, basketbolistēm R.Cinei, U.Štelbaumai, tenisistam A.Teterim, hokejistam A.Cālītim, vieglatlētam I.Knētam u.c., jau pirmajā mācību gadā sākās rosība augstskolas sporta dzīvē. Tāds bija sākums.

Laikam ritot, RPI, bet pēc tam RTU Fiziskās audzināšanas, tagad Sporta katedru vadījuši pazīstami sporta speciālisti Vera Molčanova (1958. 1978.), Harijs Čebrikovs (1978. 1994.). No 1994. g. Sporta katedru vada docents Jānis Muižnieks. Tieši katedras pirmās vadītājas V.Molčanovas neatlaidīga un mērķtiecīga darba rezultātā, katedras darbā iesaistot kvalificētus sava darba fanātiķus vieglatlētus - Kārli Liepiņu, Uldi Barbanu, volejbolistus Juri Apmani, Ēriku Saulīti, basketbolistus Gunāru Čaksti, Cezaru Ozeru, tenisistu Edmundu Froloviču, smagatlētu Albertu Bagojanu, bokseri Jāni Muižnieku, slēpotājus Gunāru Krastiņu, Jāni Lodīti, vingrotājus Vladimiru Nazarovu, Irinu Bušu, cīkstoni Viesturu Saulīti, tūristu treneri Ivanu Petrovu, kā arī sporta darba organizatorus Ēriku Preisu, Skaidrīti Plismani, Gaidu Veinbergu u.c., radās spēcīgs katedras un Sporta kluba kolektīvs. Liels atbalsts sporta organizēšanā nāca arī no fakultāšu dekāniem E.Šīrona (ABA), J.Ozoliņa (MMF), G.Obuševa, J.Bažbauera (EEF), J.Lūša (IEF), G.Kalniņa (AF), G.Pētersona, T.Pētersona (BF), Ģ.Vulfa (ASTF), I.Meirovica (ĶTF).

Veicot sporta masu darbu kopā ar Fiziskās audzināšanas katedru un attīstot sporta meistarību augstskolā, Sporta klubu sekmīgi vadīta tā vadītāji: Pauls Pētersons (1966. 1967.), Gunārs Blūms (1967. 1969.), Gunārs Čakste (1970. 1991.). No 1991. gada Sporta klubu vada Fiziskās audzināšanas katedras vecākais pasniedzējs, basketbola treneris Rihards Jasūns. Sporta kluba darbu veic ilggadējās darbinieces Zinta Liepiņa (no 1967. g.) un Velta Indraša (no 1975. g.).

Šo sporta kolektīvu kopējais darbs vainagojas panākumiem 1976.g. Vissavienības studentu sacensībās tehnisko un humanitāro augstskolu grupā kopvērtējumā izcīnīta IV vieta, bet tehnisko augstskolu grupā (126 augstskolas) 2 vieta. Katedras vadītājai Verai Molčanovai ar Latvijas Augstākās Padomes prezidija dekrētu tiek piešķirts Latvijas Nopelniem bagātās fiziskās kultūras un sporta darbinieces nosaukums.

Tandēms: V.Molčanova G.Čakste izveidoja sporta darba organizēšanai tik nepieciešamos amatus un visnotaļ precīzi izstrādātu sistēmu: grupu fizorgi, fakultāšu sporta padome un tās priekšsēdētājs, fakultāšu dekānu vietnieki sporta darbā. Pašlaik šai sistēmai ir pievienojies arī Studentu parlaments.

Pakāpeniski, pēc Sporta kluba un Fiziskās audzināšanas katedras pasniedzēju treneru ieteikumiem, tika radītas tik ļoti nepieciešamās sporta bāzes. Visi zemāk minētie rektori, paši būdami labi sportisti un sporta darba entuziasti, atbalstīja sporta bāžu celtniecību. Rektora, akadēmiķa Aleksandra Mālmeistera laikā tika izveidoti tenisa laukumi Kronvalda bulvārī, uzsākta vasaras sporta un atpūtas bāzes celtniecība Tukuma rajona Klapkalnciemā, kuru nosauca par ``Ronīšiem``. Rektora akadēmiķa Aleksandra Veisa laikā iegādāta ziemas sporta bāze ``Braki`` Ērgļos, kā arī uzpūšamā sporta halle Ķīpsalā, kurā trenējās handbolisti, futbolisti un vingrotāji. Tomēr A.Veisa lielākais sapnis bija uzcelt modernu peldbaseinu Ķīpsalā. Rektors piedalījās svinīgajā celtnes pamatu ielikšanā un novēlēja visiem RTU studentiem, mācībspēkiem, darbiniekiem aktīvi izmantot šo baseinu, lai uzlabotu veselību un atjaunotu spēkus, labsajūtu turpmākajiem darbiem.

Rektora, akadēmiķa Egona Lavendeļa ietekmē atsāka RTU baseina celtniecību un to tad arī nodeva ekspluatācijā. E.Lavendelis atbalstīja arī vieglatlētikas manēžas būvi Ķīpsalā, bet diemžēl vieglatlētikas manēža pašlaik pārtapusi par Izstāžu centru RTU BT1.

Rektora, akadēmiķa Ivara Knēta vadībā tiek attīstītas pašreizējās sporta bāzes, iekārtotas sporta bāzes Meža ielā un pārņemtas Rīgas Civilās Aviācijas universitātes sporta būves.

RTU Sporta klubs un Sporta katedra turpina jau iedibinātās tradīcijas. Augstskolā organizē dažādus sporta pasākumus gan studentiem, gan pasniedzējiem. Par tradicionālām ir kļuvušas Rektora kausa izcīņas sacensības 12 sporta veidos, masu skrējiens studentiem Ķīpsalā, Rektora kausa izcīņa futbolā, Baltijas valstu tehnisko universitāšu pasniedzēju un darbinieku sporta spēles, kā arī studentu un pasniedzēju piedalīšanās pilsētas, republikas un starptautiskos turnīros ASV, Francijā, Zviedrijā, Vācijā u.c. valstīs.

Ir izveidotas 19 sporta veidu sekcijas. Jaunākā sekcija, kura izveidota 2000. gada aprīlī, ir galda hokeja sekcija. Regulāri RTU sportisti ir līderi Latvijas Universiādes sacensībās. Esam Latvijas čempioni basketbolā sievietēm, svaru bumbas celšanā, boksā, badmintonā, vieglatlētikā. Labi sasniegumi ir florbolā, volejbolā, cīņas sporta veidos. Joprojām augstskolas sportistiem ir liels atbalsts no dekānu un departamentu direktoru puses. Pēdējos gados savas fakultātes sportistus sporta dienās aktīvi atbalsta ar piedalīšanos sacensībās un izcīna uzvaras kopvērtējumā IEF dekāns K.Didenko. No viņa neatpaliek BF dekāns J.Naudžuns, MMF departamenta direktors I.Odītis MLĶF dekāna vietnieks M.Dzenis. Iepriecina fakts, ka joprojām aktīvi sporta sacensībās un turnīros piedalās mūsu augstskolas pasniedzēji. Tā BF dekāns Juris Naudžuns un Sporta katedras lektors Egils Pāns ir Pasaules čempioni basketbolā veterāniem. Pirmajā Eiropas veterānu čempionātā basketbolā, kurš notika Rīgā, otro vietu izcīnija augstāk minētie pasniedzēji un Sporta kluba priekšsēdētājs Rihards Jasūns. RTU pasniedzējs vieglatlēts G.Burovs regulāri ar Sporta kluba atbalstu piedalās Pasaules un Eiropas vieglatlētikas sacensībās veterāniem skriešanas disciplīnā vecuma grupā no 60-65 gadiem. Dažāda mēroga sacensībās, aizstāvot augstskolas godu, piedalās docenti volejbolisti Valdis Zvejnieks, Aivars Šveics, Mārcis Dzenis, šahisti docenti Ēriks Priednieks, Jānis Lelis, Rūdolfs Suržikovs, badmintonisti docents Ivars Odītis, prorektors Leonīds Ribickis, tenisists Jurijs Petrovs, Jānis Zvilna u.c.

Joprojām eksistē 1982. gada veidotā veselības veicināšanas, tagad volejbola grupa pasniedzējiem, kuri divas reizes nedēļā nodarbojas VEF sporta zālē. RTU pasniedzējas darbinieces, kuras vēlas vingrot (V.Molčanovas grupa) var nodarboties Sporta katedras lektores Daces Eglītes vadībā sporta zālē Vingrotāju ielā.

Sports RTU augstā līmenī ir bijis un ir jācer, ka arī būs. Sadarbībā ar augstskolas administrāciju ir radīti labi apstākļi mūsu sportistiem treniņu apstākļi, bāzes, inventārs, sporta nometnes, labi treneri, un kā rezultātā neizpaliek labi sporta sasniegumi. Augstskolas sportisti ir Eiropas, pasaules čempioni kā, piemēram, basketbolā S.Smildziņa, O.Jurgensons, V.Valters, vieglatlētikā R.Lāce, Ē.Rags, volejbolā P.Seļivanovs, handbolā J.Vilsons, bobslejā Z.Ekmanis un daudzi citi.

Augstskolas pastāvēšanas laikā uz Olimpiskajām spēlēm ir devušies divpadsmit augstskolu studenti vai absolventi. Daži no tiem Raimonds Bergmanis 1992.g. Barselonas, 1996.g. Atlantas, kā arī 2000.g. Sidnejas Olimpiāžu dalībnieks svarcelšanā. Būvniecības fakultātes 2 kursa students Ēriks Rags un EEF 1 kursa studente Irina Latve bija 2000.g. Sidnejas Olimpisko spēļu dalībnieki vieglatlētikā.

Mūsu augstskolas bijušie studenti, kā arī tagadējie darbinieki ir daudzu asociāciju, savienību, federāciju prezidenti, viceprezidenti, valžu locekļi: Rektors I.Knēts Latvijas Olimpiskās komitejas loceklis (1988. 1996.), pirmais LASS prezidents; Juris Reisons basketbola kluba Brocēni prezidents; Vilis Krištopāns Latvijas basketbola līgas dibinātājs, prezidents, basketbola skolas īpašnieks; Valdis Valters Latvijas Jaunatnes basketbola līgas dibinātājs, basketbola skolas īpašnieks; Andris Deniņš hokeja, regbija federācijas valdes loceklis; Rihards Jasūns Rīgas pilsētas Domes sporta pārvaldes basketbola federācijas priekšsēdētājs; Aivars Vīnbergs Latvijas sieviešu basketbola nacionālās izlases treneris, Latvijas Basketbola savienības valdes loceklis. Šādu piemēru mūsu augstskolas sporta vēsturē ir daudz.

Rīgas Tehniskā universitāte, 2016
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048, Latvija
Atbildīgais par mājas lapu - Voldemārs Putnaērglis
Mājas lapu izstrādā un uztur RTU BIF BISC
Lapa atjaunota: 14.09.2009. 22:24:50
Papildinājumus lūdzam sūtīt: aleksandrs.minins@rtu.lv

Lapas ģenerēšanas laiks: 0.0832 sekundes.